ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

In de Staatscourant (2016, 34544) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. Het gaat dan om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008). Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:
– door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,
en/of
– door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

De lijst bestaat uit drie onderdelen:
– lijst van kankerverwekkende stoffen
– SZW-lijst van mutagene stoffen
– niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen

Bron: Overheid.nl

Share This