Op grond van artikel 31.1 van de REACH-Verordening (EC 1907/2006) moet de leverancier van een gevaarlijke stof of mengsel een veiligheidsinformatieblad (VIB) verstrekken aan de afnemer, dat is opgesteld conform de eisen uit bijlage II van REACH.

Uit de toezichtresultaten van vorig jaar (2012) blijkt dat bedrijven bij het opstellen van veiligheidsinformatiebladen nog steeds veel fouten maken. De controle van de inspectie verschuift van grote bedrijven naar kleine bedrijven en van stoffen naar mengsels. Het blijkt dat daarmee het aantal VIB’s dat niet voldoet ook stijgt. Soms gaat het om fundamentele zaken.

De inspectie  heeft, vooruitlopend op de publicatie van de jaarrapportage 2012, een document opgesteld waarin de meest voorkomende afwijkingen bij de gecontroleerde VIB’s zijn opgenomen. Het doel is om bedrijven een handreiking te bieden bij het opstellen van hun VIB’s.

Zie hier het inspectie document.

Bron: Gevaarlijkestoffen.NET

Share This