ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Op grond van artikel 31.1 van de REACH-Verordening (EC 1907/2006) moet de leverancier van een gevaarlijke stof of mengsel een veiligheidsinformatieblad (VIB) verstrekken aan de afnemer, dat is opgesteld conform de eisen uit bijlage II van REACH.

Uit de toezichtresultaten van vorig jaar (2012) blijkt dat bedrijven bij het opstellen van veiligheidsinformatiebladen nog steeds veel fouten maken. De controle van de inspectie verschuift van grote bedrijven naar kleine bedrijven en van stoffen naar mengsels. Het blijkt dat daarmee het aantal VIB’s dat niet voldoet ook stijgt. Soms gaat het om fundamentele zaken.

De inspectie  heeft, vooruitlopend op de publicatie van de jaarrapportage 2012, een document opgesteld waarin de meest voorkomende afwijkingen bij de gecontroleerde VIB’s zijn opgenomen. Het doel is om bedrijven een handreiking te bieden bij het opstellen van hun VIB’s.

Zie hier het inspectie document.

Bron: Gevaarlijkestoffen.NET

Share This