De herziening van de ISO-14001 norm is gaande. De NEN-normcommissie voor milieumanagement heeft de zogenaamde committe draft (CD) voor ISO 14001 besproken. Deze CD-versie is opgesteld door de internationale ISO-werkgroep voor milieumanagement. De committee draft is een van de stappen in het ontwikkeltraject dat ISO hanteert. Na deze CD-versie volgen nog twee tot drie versies voordat er sprake is van een definitieve norm. Er kan dus nog veel veranderen. Eind juni is er een nieuwe onderhandelingsronde en wordt duidelijk in hoeverre de voorgestelde punten gehandhaafd worden. De nieuwe norm wordt in 2015 verwacht. Ook de ISO 9001-norm zal in 2015 worden herzien.

Meer info? Zie stand van zaken en de belangrijkste verschillen.

Bron: SCCM

Share This