Het Activiteitenbesluit is vanaf 1 november 2012 inzichtelijk in het Ondernemingsdossier. Ondernemers kunnen nu een praktisch overzicht van de regels die op hun bedrijf van toepassing zijn downloaden en deze vertalen in te nemen maatregelen. Met dit initiatief wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu de regeldruk voor het bedrijfsleven verminderen.

Met de AIM (de Activiteitenbesluit Internetmodule, een regelhulp voor het Activiteitenbesluit) kan de ondernemer per activiteit uit het Activiteitenbesluit een overzicht van de regels krijgen die relevant zijn voor zijn bedrijf. De AIM bestond al maar wordt nu gekoppeld aan het Ondernemingsdossier. Het ministerie ziet deze samenwerking als een pilot om ervaring op te doen met het koppelen van twee belangrijke instrumenten.

Het Ondernemingsdossier

Het Ondernemingsdossier maakt de gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheidsinstellingen eenvoudiger. In het dossier slaan bedrijven eenmalig de gegevens op die bijvoorbeeld nodig zijn voor een vergunning, melding of toezicht. Vervolgens machtigen zij verschillende overheden om deze gegevens in te zien. Moet er een vergunning worden aangevraagd of een maatregel worden getroffen, dan geeft het Ondernemingsdossier tijdig een waarschuwing, daarna kan digitaal een aanvraag of melding worden gedaan. Zo wordt voorkomen dat ondernemers meerdere keren dezelfde informatie moeten aanleveren. Elke ondernemer heeft zijn eigen Ondernemingsdossier en bepaalt welke overheden hij toegang geeft tot zijn Ondernemingsdossier.

Bron: rijksoverheid

Share This