Het Europees Parlement en de Raad zijn het eens geworden over de nieuwe tekst van de herziene Seveso richtlijn. Seveso III (2012/18/EU) zal op 1 juni 2015 van kracht worden. Dat betekent dat het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo ’99) – de Nederlandse doorvertaling van de richtlijn – op die datum zal moeten zijn aangepast.

Bron: LATrb en HSE

Share This