ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

De twee BBT-documenten Algemene BeoordelingsMethodiek en Handboek Immissietoets zijn herzien. Beide documenten hebben een belangrijke rol binnen het algemene waterkwaliteitsbeleid als het gaat om lozingen.

Bedrijven die chemische stoffen en mengsels in het oppervlaktewater lozen moeten vanaf 1 juli 2016 de waterbezwaarlijkheid hiervan opnieuw beoordelen als zij een vergunning aanvragen.

 

Zeer Zorgwekkende Stoffen

De herziening van de twee BBT-documenten was nodig met het oog op de beleidsdoelstelling voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). ZZS zijn geclassificeerd als de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu die met voorrang aangepakt moeten worden. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren.

van_beleidsdoel_naar_aanpak_zzs_weren_uit_de_leefomgeving

Bron: Infomil

Share This