De twee BBT-documenten Algemene BeoordelingsMethodiek en Handboek Immissietoets zijn herzien. Beide documenten hebben een belangrijke rol binnen het algemene waterkwaliteitsbeleid als het gaat om lozingen.

Bedrijven die chemische stoffen en mengsels in het oppervlaktewater lozen moeten vanaf 1 juli 2016 de waterbezwaarlijkheid hiervan opnieuw beoordelen als zij een vergunning aanvragen.

 

Zeer Zorgwekkende Stoffen

De herziening van de twee BBT-documenten was nodig met het oog op de beleidsdoelstelling voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). ZZS zijn geclassificeerd als de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu die met voorrang aangepakt moeten worden. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren.

van_beleidsdoel_naar_aanpak_zzs_weren_uit_de_leefomgeving

Bron: Infomil

Share This