Arbo & Veiligheid

De Arbowet legt meer verantwoording bij de werkgever en werknemer. Bedrijven dienen een preventiemedewerker aan te stellen als coördinator voor de arbeidsomstandigheden. Bij een aantal taken heeft de preventiemedewerker mogelijk assistentie of sturing nodig.

ProQESH kan uw preventiemedewerker ondersteunen. Hierbij kan integratie met Kwaliteits- en Milieutaken een integraal onderdeel uitmaken.

 • Inzichtelijk maken van uw verplichtingen in het kader van de arbowet – en regelgeving
 • Uitvoeren van uw Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
 • Uitvoeren van uw Taakrisicoanalyse (TRA)
 • Maatwerk trainingen gevaarlijke stoffen, toolboxmeetings
 • Uitvoeren en rapporteren van werkplekinspecties
 • Opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G)
 • Opstellen van uw Gevaarlijke Stoffen Register
 • Opstellen van uw werkplekinstructiekaarten (WIK’s)
 • Uitvoeren van uw Exposure Scenario Compliance Checks
 • Opstellen van uw bedrijfsnoodplan (NEN 8112)
 • Management of Change inbedden in uw organisatie: beheersen van de invloed van veranderingen in een proces, product en/of grondstof binnen de gehele organisatie

Wilt u meer informatie over wat ProQESH voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Share This