Arbo & Veiligheid

De Arbowet legt meer verantwoording bij de werkgever en werknemer. Bedrijven dienen een preventiemedewerker aan te stellen als co├Ârdinator voor de arbeidsomstandigheden. Bij een aantal taken heeft de preventiemedewerker mogelijk assistentie of sturing nodig.

ProQESH kan uw preventiemedewerker ondersteunen. Hierbij kan integratie met Kwaliteits- en Milieutaken een integraal onderdeel uitmaken.

 • Inzichtelijk maken van uw verplichtingen in het kader van de arbowet – en regelgeving
 • Uitvoeren van uw Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
 • Uitvoeren van uw Taakrisicoanalyse (TRA)
 • Maatwerk trainingen gevaarlijke stoffen, toolboxmeetings
 • Uitvoeren en rapporteren van werkplekinspecties
 • Opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G)
 • Opstellen van uw Gevaarlijke Stoffen Register
 • Opstellen van uw werkplekinstructiekaarten (WIK’s)
 • Uitvoeren van uw Exposure Scenario Compliance Checks
 • Opstellen van uw bedrijfsnoodplan (NEN 8112)
 • Management of Change inbedden in uw organisatie: beheersen van de invloed van veranderingen in een proces, product en/of grondstof binnen de gehele organisatie

Wilt u meer informatie over wat ProQESH voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Share This