ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

De ingangsdatum van de herziening van de regeling rond de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) voor gevaarlijke stoffen is uitgesteld. Evenals Brzo 2015 is de ARIE-regeling gericht op het voorkomen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. De nieuwe ARIE-regeling is bedoeld voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, maar niet onder het Brzo-vallen. Deze wetgeving had in moeten gaan op 1 juli 2022. De nieuwe ingangsdatum (streefdatum) is 1 januari 2023. Dit is gelijk met de voorgenomen inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Rijksoverheid verwacht dat door de nieuwe ARIE-regeling veel extra bedrijven onder deze nieuwe regeling komen te vallen. Dit betekent onder meer dat deze bedrijven een aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie zullen moeten uitvoeren inzake de beheersing van de risico’s van zware ongevallen. Verder moeten deze bedrijven een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en een intern noodplan opstellen en implementeren. Daarnaast moeten deze bedrijven ervoor zorgen dat ze een eenmalige melding aan de inspectie SZW doen.

Aanwijzing gebeurt voortaan op basis van de CLP-verordening, waarbij categorieën van stoffen en individuele stoffen worden gelinkt aan een drempelwaarde (zie hier de conceptversie van de ‘Lijst gevaarlijke stoffen ARIE’). Dit lijkt op de systematiek die wordt gebruikt bij het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015. Meer specifiek wordt uitgegaan van 30 procent van de drempelwaarden voor lagedrempel-inrichtingen (inclusief sommatieregeling) van het Brzo 2015.

Bron: Rijksoverheid

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Share This