Vanaf 2014 is het BedrijfsMilieuPlatform Limburg van start gegaan. Dit platform is bedoeld voor KAM / (Q)HSE managers, Milieu- en Veiligheidsfunctionarissen binnen Limburg. Het platform zal bijeenkomsten organiseren en virtueel (via LinkedIn) actief zijn. Dit ter bevordering van goed vakbroederschap en het creëren van een (intensief en sterk) HSE / KAM netwerk binnen de regio.

De initiatiefnemers “ProQESH” en “HABITAT Advocatenkantoor omgevingsrecht” hebben de volgende doelstellingen:

> Versterken van het KAM / HSE netwerk binnen de regio Limburg
> Uitwisseling van kennis tussen “vakbroeders”
> Bespreken belangrijke KAM / HSE thema’s waaronder bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van de omgevingsvergunning, externe veiligheid, energie, gevaarlijke stoffen, afval, vergunningverlening en handhaving.

Middels een aantal bijeenkomsten per jaar wordt , op een laagdrempelige en informele wijze kennis uitgewisseld, worden belangrijke milieu en veiligheidsthema’s besproken en wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.

Interesse? Neem contact op via info@proqesh.nl

 

Share This