ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Vanaf 2014 is het BedrijfsMilieuPlatform Limburg van start gegaan. Dit platform is bedoeld voor KAM / (Q)HSE managers, Milieu- en Veiligheidsfunctionarissen binnen Limburg. Het platform zal bijeenkomsten organiseren en virtueel (via LinkedIn) actief zijn. Dit ter bevordering van goed vakbroederschap en het creëren van een (intensief en sterk) HSE / KAM netwerk binnen de regio.

De initiatiefnemers “ProQESH” en “HABITAT Advocatenkantoor omgevingsrecht” hebben de volgende doelstellingen:

> Versterken van het KAM / HSE netwerk binnen de regio Limburg
> Uitwisseling van kennis tussen “vakbroeders”
> Bespreken belangrijke KAM / HSE thema’s waaronder bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van de omgevingsvergunning, externe veiligheid, energie, gevaarlijke stoffen, afval, vergunningverlening en handhaving.

Middels een aantal bijeenkomsten per jaar wordt , op een laagdrempelige en informele wijze kennis uitgewisseld, worden belangrijke milieu en veiligheidsthema’s besproken en wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.

Interesse? Neem contact op via info@proqesh.nl

 

Share This