BedrijfsMilieuPlatform

Het BedrijfsMilieuPlatform Limburg is een platform dat open staat voor alle KAM-, (Q)HSE-, Milieu- en Veiligheidsfunctionarissen binnen de middelgrote bedrijven in Limburg. Dit alles ter bevordering van goed vakbroederschap en het creëren van een (intensief en sterk) QHSE / KAM netwerk binnen de regio.

Diverse belangrijke milieu- en veiligheidsthema’s worden besproken waaronder bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van de omgevingsvergunning, externe veiligheid, energie, gevaarlijke stoffen, afval, vergunningverlening en handhaving. Middels een aantal themabijeenkomsten per jaar wordt op een laagdrempelige en informele wijze kennis uitgewisseld en discussies gevoerd. Belangrijke thema’s worden besproken en, waar mogelijk, wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. Het platform is tevens virtueel (LinkedIn groep) actief.

ProQESH is initiatiefnemer van dit BedrijfsMilieuPlatform Limburg en faciliteert en organiseert de bijeenkomsten.

Behoort u tot de doelgroep en heeft u interesse neem dan eens contact met ons op.

BMPL_ProQESH1

 

Share This