Indien uw bedrijf grote hoeveelheden gevaarlijke (chemische) stoffen opslaat dan kunnen er naast een omgevingsvergunning, een activiteitenbesluit en/of opslag volgens PGS ook aanvullende regels gelden om werknemers, milieu en omwonenden te beschermen.

U moet zich houden aan de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) of het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). U moet vastleggen hoe u omgaat met veiligheidsrisico’s. Hoe u dat doet, hangt af van de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen in uw bedrijf.

Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE)

De ARIE gaat vooral over de veiligheid op uw bedrijfsterrein. In een ARIE-document beschrijft u hoe u met de gevolgen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen omgaat. Een ARIE-rapportage heeft dezelfde onderdelen als de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Met de ARIE Rekentool kunt u bepalen of u een ARIE nodig hebt.

Brzo

De Brzo gaat over de risico’s voor het milieu en mensen buiten uw bedrijf. Er zijn 2 categorie├źn: Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO) en Veiligheidsrapport (VR). Voor meer informatie:  Kijk dan deze brochure (pdf) .

Bron: min. SZW

Share This