ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Indien uw bedrijf grote hoeveelheden gevaarlijke (chemische) stoffen opslaat dan kunnen er naast een omgevingsvergunning, een activiteitenbesluit en/of opslag volgens PGS ook aanvullende regels gelden om werknemers, milieu en omwonenden te beschermen.

U moet zich houden aan de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) of het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). U moet vastleggen hoe u omgaat met veiligheidsrisico’s. Hoe u dat doet, hangt af van de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen in uw bedrijf.

Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE)

De ARIE gaat vooral over de veiligheid op uw bedrijfsterrein. In een ARIE-document beschrijft u hoe u met de gevolgen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen omgaat. Een ARIE-rapportage heeft dezelfde onderdelen als de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Met de ARIE Rekentool kunt u bepalen of u een ARIE nodig hebt.

Brzo

De Brzo gaat over de risico’s voor het milieu en mensen buiten uw bedrijf. Er zijn 2 categorieën: Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO) en Veiligheidsrapport (VR). Voor meer informatie:  Kijk dan deze brochure (pdf) .

Bron: min. SZW

Share This