De Europese Commissie heeft EU-verordening 2015/1221 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Daarmee wordt bijlage VI van de CLP-verordening (1272/2008) gewijzigd, met het oog op de zevende aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (ATP). Deze bijlage zal voor stoffen en mengsels gelden vanaf 1 januari 2017. De verordening is inmiddels in werking getreden.

Bron: Publicatiebureau Europese Unie

Share This