Nieuwe versie PGS 15 beschikbaar

Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen is er een nieuwe PGS-richtlijn (PGS 15:2016 ). Deze is vanaf 30 september 2016 op de PGS website beschikbaar. De versie uit 2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met deze versie is een aantal...

PGS 29:2016 gepubliceerd

PGS  29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’ is herzien en is nu beschikbaar. Toepassingsgebied PGS 29 is bedoeld voor verticale cilindrische bovengrondse stalen tanks waarvan de bodem op een...

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Een wijzigingsvoorstel van de Arbeidsomstandighedenwet is voor de zomer besproken in de Tweede Kamer en op grond daarvan zijn vragen gesteld aan de regering. De beantwoording van de vragen zal na het zomerreces in de Tweede Kamer worden besproken, alsmede een nota van...

Kabinet maakt ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar

Honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft. Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. De Omgevingswet is in maart in de Eerste Kamer aangenomen....