Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft een ‘Checklist voor veiligheidsinformatiebladen’ in 23 talen ontwikkeld en gepubliceerd. De checklist is enerzijds gemaakt om inspecteurs te helpen de hoofdtekst van veiligheidsinformatiebladen (vib’s) onder REACH te onderzoeken en anderzijds kan het document ook gebruikt worden om de kwaliteit van de vib’s in de toeleveringsketen te verbeteren. Dit document kan de gebruiker helpen bij het voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de REACH-verordening.

Checklist voor veiligheidsinformatiebladen (NL versie)

Bron: ECHA

Share This