ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Halverwege november is een wijziging in het Activiteitenbesluit gepubliceerd, en dat kan grote gevolgen hebben voor veel chemiebedrijven. Het is namelijk voor het eerst dat alle chemiebedrijven aan dit besluit moeten voldoen. De VNCI hoopt dat de overheid praktisch omgaat met de uitvoering van deze erg gedetailleerde set algemene milieuregels voor bedrijven.

Sinds 1996 vallen industriele installaties (zoals chemiebedrijven) onder de Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). Deze richtlijn is bedoeld om de uitstoot (bijvoorbeeld van broeikasgas) naar water, lucht en bodem van onder meer chemiebedrijven te reguleren. Het vernieuwende is dat bedrijven die tot voorheen onder de IPPC-richtlijn vielen, nu onder het Activeitenbesluit vallen. Dit betekent dat deze IPPC-bedrijven – naast de regels voor emissies – ook rekening moeten houden met de andere regels van het zeer omvangrijke Activiteitenbesluit, wat veel extra werk met zich meebrengt.

Hoewel de VNCI begrijpt dat de Nederlandse overheid wetgeving zo veel mogelijk in algemene regels wil uitvoeren, vreest zij dat het Activiteitenbesluit de lasten voor chemiebedrijven niet vermindert. In de huidige situatie is er sprake van een integrale benadering: alle milieuaspecten van chemiebedrijven worden bekeken, en op basis daarvan wordt maatwerk geleverd. Zij hoopt daarom dat de overheid praktisch omgaat met het nieuwe beleid en oog heeft voor het voor de chemie noodzakelijke maatwerk.

De wijzigingen van het Activiteitenbesluit en -regeling zijn op 16 november 2012 gepubliceerd. Deze treden naar verwachting op 1 januari 2013 in werking.

Bron:VNCI

Share This