Met ingang van 1 juni 2015 is de CLP-verordening de enige geldende wettekst voor de indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels. Volgens deze verordening zijn bedrijven verplicht hun gevaarlijke chemische stoffen op de juiste wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken alvorens deze in de handel aan te bieden.

Om in compliance te blijven is ons advies: Kom op tijd in actie en begin vroegtijdig met het verzamelen van de benodigde gegevens! Nieuwe indelingen kunnen voor het bedrijf ook andere verstrekkende consequenties met zich meebrengen.

Wilt u meer weten over de CLP-vereisten en hoe u daaraan kunt voldoen? Zie https://www.youtube.com/watch?v=HdM2LBGCalw&index=8&list=PLOPGDACSd6qyp20uhh1fpIHTxw5CBnqRg  en neem vrijblijvend contact met ons op.

Share This