ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Met ingang van 1 juni 2015 is de CLP-verordening de enige geldende wettekst voor de indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels. Volgens deze verordening zijn bedrijven verplicht hun gevaarlijke chemische stoffen op de juiste wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken alvorens deze in de handel aan te bieden.

Om in compliance te blijven is ons advies: Kom op tijd in actie en begin vroegtijdig met het verzamelen van de benodigde gegevens! Nieuwe indelingen kunnen voor het bedrijf ook andere verstrekkende consequenties met zich meebrengen.

Wilt u meer weten over de CLP-vereisten en hoe u daaraan kunt voldoen? Zie https://www.youtube.com/watch?v=HdM2LBGCalw&index=8&list=PLOPGDACSd6qyp20uhh1fpIHTxw5CBnqRg  en neem vrijblijvend contact met ons op.

Share This