PGS 15 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’ is de meest gebruikte uit de reeks. In deze publicatie zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. PGS 15 wordt herzien en het concept is nu beschikbaar voor commentaar.

Hier kunt u de belangrijkste inhoudelijke en redactionele wijzigingen vinden.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Share This