Een concept van PGS 31 ‘Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is momenteel beschikbaar voor commentaar.

Het betreft een nieuwe PGS richtlijn.

Doel van PGS 31
Het doel van PGS 31 is de beschrijving van de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.

Hier kunt u de concept tekst inzien.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Share This