Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende vier jaar is beschreven. Je vindt het jaarplan 2023 via...

In 2015 gaat er veel wijzigen op het gebied van chemie en veiligheid, onder andere op het gebied van de GHS, de PGS15, de BRZO en de ADR.

ProQESH en SafetyNet Nederland presenteren gezamenlijk op 2 locaties in het land (Roermond en Dordrecht) in een sneltreinvaart in 1 middag de belangrijkste wijzigingen. Op deze manier kunt u zich zonder lange tijdsinvestering op de hoogte laten stellen van alle veranderingen.

Zo zal de EU-GHS (CLP), de indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels voor het gebruik, definitief haar intrede doen. Eerder ging de regeling al in voor zuivere stoffen, in 2015 gaat dat ook voor mengsels gelden. De oranje etiketten zullen dan definitief vervangen gaan worden door de rood-witte etiketten.

De PGS15, de richtlijn waarin de regels zijn opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd, zal mede vanwege de komst van de EU-GHS in 2015 geactualiseerd worden.

Het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Ook het BRZO zal binnenkort geactualiseerd worden.

Het ADR tot slot, is de code voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen door Europa. Iedere 2 jaar wordt deze code geactualiseerd. De voorlopige wijzigingen 2015 zullen alvast gepresenteerd worden.

De trainingen zullen op de volgende dagen en locaties plaatsvinden:

Locatie Roermond: 18 september 2014 

Locatie Dordrecht: 24 september 2014

Via het invulformulier kunt u zich inschrijven. Wilt u meer informatie? Wij horen het graag van u.

“Diverse wijzigingen zullen veel voorbereiding vragen. Jezelf tijdig laten informeren is essentieel. Mis dit niet! “

Share This