De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven komt eraan! Heeft uw bedrijf de erkende energiebespaar-maatregelen al genomen?

Wat betekent de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven?
De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Op 1 januari 2008 is deze energiebesparings-verplichting gedefinieerd als de plicht voor organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven én instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken. Omdat eerdere inspanningen onvoldoende zijn gebleken om tot energiebesparing over te gaan wordt er vanwege het maatschappelijk belang nu gekozen om andere handvatten op te nemen. Met de informatieplicht wordt een striktere handhaving en toepassing van de energiebesparingsverplichting mogelijk.

Een belangrijk obstakel voor een efficiënte handhaving is dat het bevoegd gezag nu geen inzage heeft in de wijze waarop bedrijven aan de energiebesparingsverplichting voldoen. De ondernemer wordt daarom verplicht om door middel van een melding het bevoegd gezag te informeren welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Deze wordt door het bevoegd gezag gebruikt om te controleren of aan de energiebesparingsplicht is voldaan.

1 juli 2019 is de eerste melding informatieplicht
De melding moet uiterlijk op 1 juli 2019 voor de eerste maal gedaan zijn. Dit is noodzakelijk om nog een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de landelijke energie- en klimaatdoelen voor 2020. Tevens is het haalbaar om op deze manier bedrijven tot energiebesparing te bewegen en de doelen te halen. Na 1 juli 2019 wordt iedere vier jaar een nieuwe melding gedaan. Door de ontwikkeling van de techniek is de verwachting dat in de toekomst steeds meer maatregelen een korte terugverdientijd hebben. Daardoor zullen naar verloop van tijd meer maatregelen moeten worden getroffen om te voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Share This