ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

– Jaarprogramma 2014 Handhaving REACH en CLP

– Omgevingsdiensten verlenen en handhaven milieuvergunningen

– Inspectie SZW op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid

– Herzieningen ISO 9001 en ISO 14001

– Wijzigingen in Wet- en regelgeving

– BedrijfsMilieuPlatform Limburg van start

– Training “Chemie en Veiligheid”

Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.

Share This