Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

– Jaarprogramma 2014 Handhaving REACH en CLP

– Omgevingsdiensten verlenen en handhaven milieuvergunningen

– Inspectie SZW op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid

– Herzieningen ISO 9001 en ISO 14001

– Wijzigingen in Wet- en regelgeving

– BedrijfsMilieuPlatform Limburg van start

– Training “Chemie en Veiligheid”

Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.

Share This