Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende vier jaar is beschreven. Je vindt het jaarplan 2023 via...

De ProQESH @ctueel | November 2014 is uit! Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

– Inspectie SZW publiceert Meerjarenplan 2015-2018 en jaarplan 2015

– Meer rendement uit uw organisatie halen? Vraag de gratis Quickscan aan!

– ProQESH officieel opleidingsinstituut voor OOM en OTIB

– Een samenwerkingspartner aan het woord

Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.

Share This