De tweejaarlijkse wijzigingen voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg staan weer voor de deur. Per 1 januari 2013 zullen de wijzigingen ingevoerd worden.

De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen komen voor een belangrijk deel voort uit aanbevelingen van de United Nations (UN). Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de ‘Recommendations on the Transport of Dangerous Goods’, het zogenoemde ‘oranje boek’.
Op Europees niveau worden voor het wegvervoer de regels vastgesteld door de Economische Commissie voor Europa (ECE). Binnen de ECE is het de Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP15) die de aanbevelingen van de UN uiteindelijk vervat in het ADR.

De wijzigingen op een rij: http://www.logistiek.nl/Distributie/multimodaal-transport/2012/10/De-wijzigingen-in-de-ADR-wetgeving-voor-2013-1088058W

Bron: Logistiek

 

 

 

Share This