KAM-Management

Bedrijven in Nederland worden voortdurend geconfronteerd met veranderende regelgeving en een terugtredende overheid. Het kost de ondernemer veel tijd en energie om in het oerwoud van regels de juiste aanpak te kiezen. Het overheidsbeleid resulteert tot het nemen van nóg meer verantwoordelijkheid op het gebied van bijvoorbeeld arbo- en milieuzaken door de branches en bedrijven zelf. Een verkeerde aanpak kan leiden tot o.a. incidenten, niet voldoen aan wet- en regelgeving, onnodige kosten, boetes en continuïteitsproblemen!

Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)-taken worden binnen bedrijven veelal door één persoon geheel of deels uitgevoerd met het risico dat bij hoge werkdruk, langdurige afwezigheid of vertrek taken blijven liggen of kennis verloren gaat met als gevolg: onbeheersbare situaties, In-efficiency, kostenverhoging en/of een verkeerde aanpak.

Professioneel KAM-management resulteert in verlaging van de milieukosten, vermindering van gevaarlijke situaties, minder kans op claims van werknemers als gevolg van beroepsziekten/ongevallen en/of aantasting van het imago van uw bedrijf, in compliance zijn, een betere relatie met uw werknemers, omgeving en bevoegd gezag.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring in o.a. de volgende sectoren:
• Chemische industrie
• Metaalverwerkende industrie
• Transport, afval en milieu
• Grafische industrie
• Sportaccommodaties

Het team van ProQESH bestaat uit deskundige en ervaren medewerkers met een bewezen praktische ervaring.

Wilt u meer informatie over wat ProQESH voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Share This