Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft een routekaart gepubliceerd om de informatie over blootstellingsscenario’s te verbeteren in de chemische veiligheidsrapporten en veiligheidsbladen. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de industrie. Het doel ervan is het verbeteren van de blootstellingsscenario’s voor de verschillende vormen van gebruik van chemische stoffen en mengsels tegen 2018. 

Bron: ECHA

Share This