Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) heeft het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria geactualiseerd. Deze herziene versie is aangepast aan de tweede en de vierde Aanpassing aan de Technische Vooruitgang (ATP) van de CLP-verordening. De wijzigingen hebben betrekking op Deel 2 (fysieke gevaren) en Deel 3 (gezondheidsgevaren). Daarnaast bevat dit richtsnoer een corrigendum op Deel 1 en Deel 4 en de bijlagen bij Deel 4.radient

Bron: ECHA

Share This