ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) heeft het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria geactualiseerd. Deze herziene versie is aangepast aan de tweede en de vierde Aanpassing aan de Technische Vooruitgang (ATP) van de CLP-verordening. De wijzigingen hebben betrekking op Deel 2 (fysieke gevaren) en Deel 3 (gezondheidsgevaren). Daarnaast bevat dit richtsnoer een corrigendum op Deel 1 en Deel 4 en de bijlagen bij Deel 4.radient

Bron: ECHA

Share This