Werkenden die ziek zijn geworden doordat ze tijdens hun werk in aanraking kwamen met gevaarlijke stoffen, kunnen een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit is mogelijk op grond van de Regeling tegemoetkoming stoffen gerelateerde beroepsziekten (TSB). Deze regeling gaat in op 1 januari 2023.

https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2022/11/29/regeling-eenmalige-financiele-tegemoetkoming-slachtoffers-gevaarlijke-stoffen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Share This