Energie

De gevolgen van de verandering van het klimaat en de toegenomen schaarste van grondstoffen en energie heeft invloed op uw bedrijfsvoering. Bewust omgaan met grondstoffen en energie vereist daarom een steeds hoger aandachtspunt op de financiële en strategische agenda van ondernemingen. In tijden van economische onzekerheid verdient verantwoord ondernemen steeds meer prioriteit om te kunnen overleven. Naast kosten en onzekerheid is aandacht voor het thema energie voor de meeste bedrijven reeds een verplichting vanuit hun milieuvergunning, het activiteitenbesluit en/of eventuele convenantverplichtingen.
ProQESH is deskundig op energiegebied, combineert dit met de kennis van product en proces en integreert dit waar mogelijk met de overige KAM-aspecten binnen uw organisatie.

  • Vastleggen van uw energie-0-situatie middels een energie-onderzoek (Quickscan)
  • Energiebewaking (monitoring)
  • Inzichtelijk maken van uw huidige energiekosten en besparingsmogelijkheden
  • Opstellen van een besparingsplan
  • Ondersteunen bij uw energiezorg en het opzetten van een Energiemanagementsysteem (ISO 50001)
  • Intermediair voor groene en duurzame energie

We benadrukken het belang van Energiemanagement binnen uw organisatie. Ons uitgangspunt is om Energietransitie hoger op de agenda te zetten met als uitgangspunt ‘het Trias Energetica’ concept.

ProQESH is lid van de beroepsvereniging van energieadviseurs FedEC

fedec

“Verantwoord Verduurzamen”

Share This