Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende vier jaar is beschreven. Je vindt het jaarplan 2023 via...

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij
investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.
 
In de brochure energielijst 2015 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA.
De brochure energielijst 2015 is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van de Uitvoeringsregeling energieinvesteringsaftrek 2001 die is gepubliceerd in de Staatscourant.

 
Naast een lijst met energiebesparende technieken bevat de brochure energielijst 2015 informatie over de werking van de regeling. U kunt de energielijst 2015 raadplegen op internet via www.rvo.nl/eia  

 
Bron: rvo
Share This