In het bedrijfsproces staan ondernemers dagelijks voor grote uitdagingen: Groei, winst, kwaliteit, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid. Structureel verminderen van het energieverbruik heeft een positief effect op het realiseren van deze doelen. Middels Energiemanagement (ISO50001) kan een bedrijf haar totale bedrijfsvoering onder de loep nemen om het energieverbruik te minimaliseren. Het agentschap heeft de ervaringen van 3 bedrijven in beeld gebracht.

Bron: Agentschap

Share This