In het bedrijfsproces staan ondernemers dagelijks voor grote uitdagingen. Groei, winst, kwaliteit, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid. Structureel verminderen van het energieverbruik heeft een positief effect op het realiseren van deze doelen.
We spreken van Energiemanagement wanneer een bedrijf haar totale bedrijfsvoering onder de loep neemt om het energieverbruik te minimaliseren.

‘Energiemanagement’ of ‘energiezorg’ is het op structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen. Met als doel het verbruik van energie (inclusief energie voor de productie en het verbruik van grond- en hulpstoffen) te minimaliseren.

Met energie-efficiency is winst te behalen, binnen én buiten de bedrijfspoort. Aan de basis hiervan ligt een energiemanagementsysteem (op basis van de ISO50001 norm). Het invoeren van zo’n systeem is niet een doel op zich, het gaat om het resultaat: door aandacht voor energie te verankeren in de dagelijkse praktijk worden de (energie-)kosten beheerst.

Neem vrijblijvend contact met ons. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Share This