ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

In het bedrijfsproces staan ondernemers dagelijks voor grote uitdagingen. Groei, winst, kwaliteit, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid. Structureel verminderen van het energieverbruik heeft een positief effect op het realiseren van deze doelen.
We spreken van Energiemanagement wanneer een bedrijf haar totale bedrijfsvoering onder de loep neemt om het energieverbruik te minimaliseren.

‘Energiemanagement’ of ‘energiezorg’ is het op structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen. Met als doel het verbruik van energie (inclusief energie voor de productie en het verbruik van grond- en hulpstoffen) te minimaliseren.

Met energie-efficiency is winst te behalen, binnen én buiten de bedrijfspoort. Aan de basis hiervan ligt een energiemanagementsysteem (op basis van de ISO50001 norm). Het invoeren van zo’n systeem is niet een doel op zich, het gaat om het resultaat: door aandacht voor energie te verankeren in de dagelijkse praktijk worden de (energie-)kosten beheerst.

Neem vrijblijvend contact met ons. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Share This