Er komt een basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. In dit basisnet maken de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven afspraken over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden.

Voor rijkswegen, spoorwegen en belangrijke vaarwegen worden risicoplafonds vastgesteld. Als risicoplafonds (dreigen te) worden overschreden moet de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) maatregelen nemen om de risico’s van het vervoer op de betreffende route te beperken. Het is dan mogelijk dat het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen over een bepaalde route en/of op bepaalde tijden verboden wordt.

De wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2014.

Bron: Rijksoverheid

 

 

Share This