ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Er komt een basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. In dit basisnet maken de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven afspraken over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden.

Voor rijkswegen, spoorwegen en belangrijke vaarwegen worden risicoplafonds vastgesteld. Als risicoplafonds (dreigen te) worden overschreden moet de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) maatregelen nemen om de risico’s van het vervoer op de betreffende route te beperken. Het is dan mogelijk dat het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen over een bepaalde route en/of op bepaalde tijden verboden wordt.

De wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2014.

Bron: Rijksoverheid

 

 

Share This