ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

De geïnspecteerde bedrijven hebben voldaan aan de verplichting om hun chemische stoffen en preparaten te registreren. Op het punt van veiligheidsinformatiebladen en de aanwezigheid van ernstige zorgstoffen in producten kunnen bedrijven nog het nodige verbeteren. Dat blijkt uit inspecties door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), en de Inspectie SZW naar de naleving van Europese regels voor chemische stoffen.

De ILT, NVWA en ISZW maken ieder jaar een rapportage over de naleving van de Europese regels voor de registratie, evaluatie, autorisatie van chemische stoffen (REACH) en indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels (EU-GHS). Het Staatstoezicht op de Mijnen en de Douane werken ook mee aan de controles op chemische stoffen. De inspecties vinden plaats bij producenten, importeurs, handelaren en professionele gebruikers van stoffen, preparaten en voorwerpen.

Lees hier de volledige jaarrapportage “Handhaving REACH en EU-GHS 2012”

Bron: ILT

 

Share This