ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Er is veel te weinig aandacht voor energiebesparing. Dat zei GasTerra-directeur Gertjan Lankhorst 29 mei j.l. tijdens het Energy Forum in Martiniplaza in Groningen, waar de Nederlandse en Russische energiesector over de toekomst van aardgas praatten.

Volgens Lankhorst is de hoop om klimaatdoelen te halen nu te veel gevestigd op duurzame energiebronnen. Omdat de ontwikkeling daarvan langzaam gaat, bestaat het risico die doelen te missen. Zo wil Nederland in 2020 16 procent minder van het broeikasgas CO2 uitstoten. Op dit moment is dat nog maar 4 procent. 

De overheid zou dan ook het zuiniger omgaan met energie meer moeten stimuleren, zo vindt de GasTerra-topman. Hij voorziet dat aardgas, als schoonste fossiele brandstof, nog vele tientallen jaren belangrijk blijft voor de energievoorziening.

Bron: RTV Noord

Share This