Veiligheid op de werkplek is afhankelijk van risicobewustzijn. Werkgevers en werknemers moeten weten welke gevaarlijke stoffen er op de werkplek zijn en hoe hiermee om te gaan.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA) heeft een e-fact opgesteld welke tips biedt voor succesvolle communicatie op de werkvloer over gevaarlijke stoffen, met inbegrip van het gebruik van veiligheidsinformatiebladen.

Er zijn twee verordeningen mede gericht op het verbeteren van de communicatie van gevaarlijke stoffen op de werkplek. Enerzijds over de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en anderzijds over de indeling, etikettering en verpakking (CLP).

Bron: OSHA

Share This