ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Veiligheid op de werkplek is afhankelijk van risicobewustzijn. Werkgevers en werknemers moeten weten welke gevaarlijke stoffen er op de werkplek zijn en hoe hiermee om te gaan.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA) heeft een e-fact opgesteld welke tips biedt voor succesvolle communicatie op de werkvloer over gevaarlijke stoffen, met inbegrip van het gebruik van veiligheidsinformatiebladen.

Er zijn twee verordeningen mede gericht op het verbeteren van de communicatie van gevaarlijke stoffen op de werkplek. Enerzijds over de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en anderzijds over de indeling, etikettering en verpakking (CLP).

Bron: OSHA

Share This