ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

 

De richtlijn PGS 29 behoort tot een serie richtlijnen opgesteld door de Programmaraad Gevaarlijke Stoffen en richt zich volledig op opslagtanks. “De richtlijn geeft aan wat je als bedrijf moet doen om brand te voorkomen en wat je moet doen als het mis gaat.” Na een incident in Engeland, waarbij een tank overstroomde en de brandbare stof explodeerde, is de richtlijn in 2008 herzien.

Onduidelijkheid

Sinds 2010 is de DCMR samen met het Interprovinciaal Overleg en brancheorganisaties van opslagbedrijven betrokken bij een werkgroep om nog scherper te kijken naar veiligheid rondom opslagtanks. In de praktijk bleek dat er veel onduidelijkheid was over de precieze invulling van de richtlijn. Toelichting op de voorschriften ontbraken vaak en doorverwijzing naar andere normen gebeurt niet altijd op dezelfde manier. Onduidelijkheid was er onder andere over wanneer er een vergunning moest worden afgegeven en wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een overvulbeveiliging moest installeren.

Praktisch handvat

De werkgroep verzamelde bij bedrijven en andere betrokken organisaties de diverse interpretaties van de richtlijnen. “In een factsheet wordt aangegeven hoe de richtlijn geïnterpreteerd moet worden, maar ook hoe je bijvoorbeeld een risicobeoordeling moet doen. Behalve dat het een praktisch handvat is, schept dit duidelijkheid.

 Bron: DCMR

Share This