De richtlijn PGS 29 behoort tot een serie richtlijnen opgesteld door de Programmaraad Gevaarlijke Stoffen en richt zich volledig op opslagtanks. “De richtlijn geeft aan wat je als bedrijf moet doen om brand te voorkomen en wat je moet doen als het mis gaat.” Na een incident in Engeland, waarbij een tank overstroomde en de brandbare stof explodeerde, is de richtlijn in 2008 herzien.

Onduidelijkheid

Sinds 2010 is de DCMR samen met het Interprovinciaal Overleg en brancheorganisaties van opslagbedrijven betrokken bij een werkgroep om nog scherper te kijken naar veiligheid rondom opslagtanks. In de praktijk bleek dat er veel onduidelijkheid was over de precieze invulling van de richtlijn. Toelichting op de voorschriften ontbraken vaak en doorverwijzing naar andere normen gebeurt niet altijd op dezelfde manier. Onduidelijkheid was er onder andere over wanneer er een vergunning moest worden afgegeven en wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een overvulbeveiliging moest installeren.

Praktisch handvat

De werkgroep verzamelde bij bedrijven en andere betrokken organisaties de diverse interpretaties van de richtlijnen. “In een factsheet wordt aangegeven hoe de richtlijn geïnterpreteerd moet worden, maar ook hoe je bijvoorbeeld een risicobeoordeling moet doen. Behalve dat het een praktisch handvat is, schept dit duidelijkheid.

 Bron: DCMR

Share This