ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

In samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit een breed gezelschap van vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en de overheid, heeft Kenniscentrum InfoMil gewerkt aan het actualiseren van de handleiding PGS 15. Veel van de deelnemers uit de klankbordgroep zitten ook in het deskundigenplatform PGS 15.

De handleiding is tot stand gekomen door een brede inventarisatieronde onder de gebruikers van de website van kenniscentrum InfoMil. Daarna zijn in samenwerking met de klankbordgroep deze onderwerpen verder uitgewerkt. In meerdere sessies zijn de onderwerpen besproken en keuzes gemaakt over de vorm en de invulling van de handleiding. Als laatste is de handleiding als concept gepubliceerd op de website en heeft iedereen een reactie kunnen geven. Naar aanleiding van deze laatste reacties zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd.

Het resultaat is deze nieuwe handleiding!

Bron: Infomil

Share This