De herziene regeling over de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) is sinds 1 januari 2023 van kracht. Dat heeft gevolgen voor bedrijven die al ARIE-plichtig waren én voor bedrijven die door de herziene regeling ARIE-plichtig worden. Alle ARIE-bedrijven moeten zich (opnieuw) aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wat is er verder veranderd? Je leest het hier.

https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2023/01/02/herziene-arie-regeling-per-1-januari-2023-in-werking-getreden

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Share This