ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Middels een rondgang door uw bedrijf en het doornemen van relevante documenten kan uw energie-0-situatie worden vastgelegd. Daarbij wordt ingegaan op uw specifieke energiesituatie waarbij een overzicht wordt gemaakt van de binnen het bedrijf aanwezige energieaspecten. U krijgt inzicht in uw wettelijke verplichtingen ten aanzien van energiebesparing en de mogelijke maatregelen die u kunt nemen om de energiekosten omlaag te brengen.

Het resultaat is een rapport toegespitst op uw locatie waarmee u informatie krijgt over mogelijke energiebesparende maatregelen met daaraan gekoppeld een indicatie van de investeringskosten, het besparingspercentage, de verwachte terugverdientijd, een energiebalans, de mogelijkheden tot energiezorg en een overzicht van de subsidiemogelijkheden.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Energieverbruik leidt – bij gelijkblijvend verbruik – tot toenemende kosten voor de bedrijven als gevolg van wereldwijde stijging van olieprijzen. De verwachting van energiedeskundigen is dat deze mondiale prijsstijging zich zal blijven voortzetten. De meest effectieve wijze om de hogere kosten van energie te compenseren is energiebesparing. De prijs van energie is voor ondernemers moeilijk beïnvloedbaar (eventueel wel bij gezamenlijke inkoop). De omvang van de behoefte aan energie en de wijze van energieproductie daarentegen wel. De ondernemer kan zijn energiekosten beïnvloeden door energiebesparing, efficiëntere inzet van energie en/of de energiedrager en eigen (of gezamenlijke) opwekking van duurzame energie. Ook kan er gebruik worden gemaakt van subsidies.

Voor bedrijven gelden verplichtingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit besluit is geregeld dat bij bedrijven alle energiebesparende maatregelen moeten worden uitgevoerd die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Voor bedrijven met een energieverbruik tussen 50.000 en 200.000 kWh of tussen 25.000 en 75.000 m3 aardgas geldt dat zij op termijn standaardmaatregelen voor de branche moeten doorvoeren. Bedrijven die meer dan 200.000 kWh of 75.000 m3 aardgas verbruiken moeten een energiebesparingsplan maken.

Een onderdeel van het Activiteitenbesluit is energiebesparing (Artikel 2.15). In dit artikel is vastgelegd in welke mate het Bevoegd Gezag bedrijven kan verplichten tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Op basis van elektriciteitsverbruik en brandstofverbruik uitgedrukt in aardgasequivalent worden er 3 groepen bedrijven onderscheiden. Per groep is vastgelegd welke verplichtingen kunnen worden opgelegd ten aanzien van energiebesparing.

Middels een initiële energiescan kan snel een inzicht worden gekregen in de energiebesparingsmogelijkheden voor uw bedrijf waarmee u ook optimaal kunt profiteren van subsidieregelingen.

Share This