Vanaf februari 2015 bezoekt de Inspectie SZW opnieuw bedrijven in de sectoren chemie, aardolie, farmacie, kunststof en rubber voor een inspectie. Inspecteurs kijken ook dit jaar of werkgevers de risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen of machines voldoende wegnemen of zoveel mogelijk beperken.

Bedrijven die recent zijn geïnspecteerd en waar tijdens die inspectie overtredingen zijn vastgesteld, worden ook weer bezocht. Wanneer de inspecteur weer gebreken constateert, dan kan een bedrijf, op basis van het sinds 2013 gevoerde scherpere handhavingsbeleid, sneller een sanctie krijgen. Ook de boetebedragen zijn verhoogd.

Aandachtspunten zijn Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en Arbeidsveiligheid. 

Lees meer…

Bron: Ministerie SZW

Share This