ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Vanaf februari 2015 bezoekt de Inspectie SZW opnieuw bedrijven in de sectoren chemie, aardolie, farmacie, kunststof en rubber voor een inspectie. Inspecteurs kijken ook dit jaar of werkgevers de risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen of machines voldoende wegnemen of zoveel mogelijk beperken.

Bedrijven die recent zijn geïnspecteerd en waar tijdens die inspectie overtredingen zijn vastgesteld, worden ook weer bezocht. Wanneer de inspecteur weer gebreken constateert, dan kan een bedrijf, op basis van het sinds 2013 gevoerde scherpere handhavingsbeleid, sneller een sanctie krijgen. Ook de boetebedragen zijn verhoogd.

Aandachtspunten zijn Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en Arbeidsveiligheid. 

Lees meer…

Bron: Ministerie SZW

Share This