De Inspectie SZW maakt sinds 1 januari 2016 de resultaten openbaar van inspecties op bepaalde gebieden.

Gevaarlijke stoffen en asbest

De Inspectie SZW maakt de resultaten openbaar van inspecties op plekken waar gewerkt wordt met stoffen die grote risico’s met zich meebrengen. Het gaat om inspecties bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen (Brzo-bedrijven) en zware en ernstige asbestovertredingen.

Deze rapporten zijn al beschikbaar voor een groot aantal branches zoals chemie, bouw, metaal, transport en logistiek, asbest- en sloopbranche.  In deze sectoren lopen werknemers grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s. De Inspectie zet een mix van instrumenten in om de naleving van de wettelijke regels te verbeteren, zoals inspecties, voorlichtingsactiviteiten en overleg met branchepartijen.

Bron: Inspectie SZW

Share This