De Inspectie SZW heeft in 2013 bij ruim 350 bedrijven in de chemische sector inspecties uitgevoerd. De inspecties waren specifiek gericht op de arbeidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, het werken met machines en de inrichting van de arbeidsplaats. In een factsheet zijn de belangrijkste inspectieresultaten weergegeven.

In 2013 heeft de Inspectie SZW in de sector Aardolie, Chemie, Farmacie, Kunststof en Rubber (afgekort ACFKR) geĆÆnspecteerd, zoals vastgelegd in de sectoraanpak ACFKR 2012-2015. Werken in de sectoren Aardolie, Chemie, Farmacie, Kunststof en Rubber (ACFKR) betekent werken met gevaarlijke stoffen. In deze sector worden chemische stoffen geproduceerd, verhandeld en verwerkt. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan tot acute en chronische gezondheidseffecten leiden. Daarnaast zijn er in deze sector veiligheidsrisico’s die zorgen voor ongevallen en uitval van werknemers. De belangrijkste zijn het werken met onveilige machines en een onveilig ingerichte arbeidsplaats.

Bron: inspectie SZW

Share This