Het Meerjarenplan 2015-2018 en het Jaarplan 2015 van de Inspectie SZW zijn maandag 15 september 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Prioriteit voor de Inspectie SZW blijft het aanpakken van ernstige misstanden en notoire overtreders. Daarbij is in 2015 speciale aandacht voor bedrijven waar de Inspectie in het recente verleden handhavend heeft opgetreden. Als de zaken niet op orde zijn, dan volgt een maatregel zoals een boete of een stillegging.

Belangrijke wijzigingen met gevolgen voor de Inspectie SZW zijn o.a.:
• Het aan de Seveso III-richtlijn aangepaste Brzo. Deze brengt een verplichting met zich mee om inspectiegegevens bij Brzo-bedrijven openbaar te maken. Verder kan de richtlijn gevolgen hebben voor het aantal te inspecteren Brzo-bedrijven. De Inspectie SZW zal bezien in hoeverre de beschikbare capaciteit voldoende is om aan de richtlijn te voldoen.
• De aanpassingen van het Arbobesluit als gevolg van de nieuwe grenswaarden asbest.
• Aanpassing ARIE-regeling.

Bron: inspectie SZW

Share This