Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende vier jaar is beschreven. Je vindt het jaarplan 2023 via...

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot het voorjaar van 2019. Omwille van een zorgvuldige voorbereiding is meer tijd nodig en is eind 2018 niet langer haalbaar, zo schrijft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

Share This