Het jaar 2015 is een veranderjaar op het gebied van de ISO normen. Zowel de ISO 9001 als de ISO 14001 zijn beiden herzien. De herziening moet ervoor zorgen dat de norm aan de huidige en toekomstige maatschappelijke vereisten voldoet.

De managementsysteem normen worden opgezet volgens een Plug-in model. In dit model sluiten de managementsysteemnormen aan op een set ‘kerneisen’ die voor alle normen hetzelfde zijn.

Voor meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Share This