ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Op 19 maart 2015 hebben de gezamenlijke BRZO+ partners het jaarplan 2015 vastgesteld. Het samenwerkingsprogramma BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van de interne en externe veiligheid. Met als doel het voorkomen van zware ongevallen bij Brzo-bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie.

Met het programma voor 2015 geven zij invulling aan de landelijke samenwerking bij de VTH-taken bij Brzo-bedrijven.

In het Jaarplan BRZO+ staat de scope, de ambitie en de werkwijze van BRZO+ beschreven. Ook zijn de werkzaamheden en afspraken van BRZO+ die op basis van de wettelijke taken worden gedaan vastgelegd. In het jaarplan staan lopende en nieuwe werkzaamheden. De nieuwe werkzaamheden gericht op het versterking van de samenwerking en werkzaamheden die volgen uit de implementatie van Seveso III in Brzo 2015. In het jaarplan staat verder de bijdrage van het Functioneel Parket aan de Brzo+ samenwerking.

Bron: BRZO+ Nieuwsbrief April 2015

Share This