Het jaarplan 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie is online te vinden.

In het eerste hoofdstuk wordt er gesproken over de implementatie van de prioriteiten uit het Inspectie Control Framework (ICF) in 2022. Hoofdstuk 2 richt zich, in lijn met het Meerjarenplan 2019-2022 (MJP), op de activiteiten om meer zicht te krijgen op maatschappelijk effect. De hoofdlijnen van de voorgenomen doelen en activiteiten in 2022 op het gebied van eerlijk werk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid komen in hoofdstuk 3 tot en met 5 aan bod. Hoofdstuk 6 gaat in op de kerncijfers, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van de Inspectie. In de bijlage staan de bijdragen van de programma’s, waar zij in kort bestek hun doelen en aanpak voor 2022 verwoorden.

Lees het gehele jaarplan zelf via:

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/jaarplan-2022

Share This