De Europese regelgeving REACH en CLP beoogt een veilig gebruik van chemische stoffen tijdens productie, import, handel en gebruik.

Een samenwerkingsverband Handhaving REACH en CLP (SHRC) heeft een handhavingsprogramma voor 2014 opgesteld voor de drie inspecties (Inspectie SZW, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Bron: rijksoverheid

Share This