De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het jaarverslag 2012 gepubliceerd. Er was afgelopen jaar veel aandacht voor gevaarlijke stoffen en de aanwezigheid van een RI&E bij kleine bedrijven

Meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2013/05/14/jaarverslag-2012-van-de-inspectie-szw.html

Bron: inspectie SZW

Share This